Haber - Etkinlik

4. İç Mimarlık Sempozyumu

banner

4. ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU 6-7-8 Mayıs 2015
“Mekân Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar”

İç mimarlık alanında yaşanan gelişmeleri; farklı bakış açıları ile ortak bir düzlemde ele alarak tartışmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylaşımını güçlendirerek desteklemek amacı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından iki yılda bir düzenlenen ulusal iç mimarlık sempozyumlarının dördüncüsü, 6-7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde M.S.G.S.Ü. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.

Teması “Mekân Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar” olarak belirlenen sempozyum; öncelikle iç mimarlık mesleğinin taşıdığı işlevsel ve sanatsal özellikler göz önüne alındığında başta mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar, endüstri ürünleri tasarımı, felsefe, sosyoloji, psikoloji olmak üzere pek çok disiplinle ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemektedir. İç mimari tasarımda verimliliği sağlamanın ön koşulu hiç kuşkusuz farklı disiplinlerle kurulacak programlı ilişkilerle mümkündür.

Yaşamı yeniden biçimlendirerek değişime imkân tanıyan her alanda ve yaratıcılığın gelişiminde disiplinlerarası iş birliğinden yararlanmanın gerekliliği yadsınamaz. D.N. Perkins’in “Disiplinlerin kesiştiği noktada yenilik olasılığı artar.” diyerek vurguladığı gibi 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu da iç mimari tasarıma yeni açınımlar kazandıracak bir platform oluşturacaktır.

Belirlenen tema kapsamında değerlendirilerek bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, sempozyumda üç gün boyunca sunulacak ve tartışılacaktır. Konu ile ilgili panel ve söyleşilerin yanı sıra sanatsal performansları ile de bilimsel toplantılar arasında ayrıcalıklı bir konumda olan etkinlik 8 Mayıs 2015 Cuma günü sona erecektir.

Sempozyumun resmi web sitesine gitmek için tıklayınız…